Květen 2008

návod + jak na woodoo panenku

29. května 2008 v 16:21 | schift
WOOdoo panenky si můžeš ušít sama. Potřebuješ k tomu pouze:
Ponožku (nejlépe černé barvy ale jinak je to jedno)
kousky látky
Knoflíky (na pusu a oči)
Vlnu (na vlasy)
něco co patří dané osobě (nebo co ti darovala, čeho se dotýkala)
Postup:
Nejprve vycpy ponožku kouskami látky aby byla panenka dostatečně měka a tlustá :-). Pak na ni našij (nebo uvaž další látku která bude přectavovat ruce (látku ušij nebo uvaž do kříže jako má panenka na obrázku). Na hlavu ji našij kousky vlny jako vlasy (nastříhej je asi na tři centimetry a nech směrem nahoru, inspiruj se obrázkem). Pak našij knoflíky jako oči a jako pusu (pusu můžeš vyšít nití nebo bavlnkou) a teď už příjde jenom poslední věc. na panenku připevni (jakkoliv) věc dané osoby.
Poté si před sebe rožni aspoň jednu svíčku (představuje to spojení s temnými duševními silami) a teď si do levé ruky uchop panenku a do pravé špendlík (pokud si levák tak naopak). Teď už stačí na danou osobu myslet a hlavně mmyslet na danou věc kvůly které se ji chceš pomstít: Právě v dané chvíly kdy na to myslíš, bodni panenku na místo bolesti (kamkoliv).

ja na woodoo

29. května 2008 v 14:39 | schift
Před samotným obřadem musíš mít připraveno ještě následující:
Jednu čistou, ještě nepoužitou svíci - nejlépe je černá. Nemáš-li černou, zabal ji alespoň do poloviny do černého papíru; dále potřebuješ kus plochého dřeva - (v žádném případě nic umělého!) nebo větší plochý kámen. Ten lze nahradit dlažbou. Na to pak položíš onen věnec z proutí, doprostřed něj polož loutku a zapal svíci.
Pak vezmi něco ostrého - jehlu, špendlík.. a zvolna vbodni - buď přímo do části těla, kam směřuješ své přání ohledně jeho trápení, nebo jen symbolicky do srdce, do hlavy.A přitom opakuj: "aby tě srdce bolelo (stejně jako mě)… aby tvoje hlava byla plná trápení…(stejně jako má)"
každou ránu zasyp oním připraveným popelem a navrch zakápni voskem ze svíce - aby tvůj zásah byl opravdu jištěn. Při každém vbodnutí opakuj zaklínadlo.
Počet bodnutí není omezen, můžeš postupně přidávat. Do deseti dnů by se tvé oběti mělo přitížit.

bílá magie :-) (by Martin)

29. května 2008 v 14:38 | schift
BÍLÁ MAGIE?
Vyladování jemnohmotných energických struktur
Než zacnete cokoli delat je nutné se naucit uvolnit-relaxovat. Doporucují literaturu na téma autogenní trénink.
Aby pusobení bylo úcinné, je nutné se naladit na konkrétní frekvenci Uiný stav vedomí), doporucují CD na téma
predstavivost, intuice, vnitrní já, rozšírené vedomí, meditace, empatie (www.prana.cz, www.hemi-sync.cz) CD
pak poslouchejte pri uvolnování, jako zvukovou kulisu.
Diagnostika: Vytvorte si pred sebou siluetu daného subjektu a jako pozorovatel pozorujte jaký z toho subjektu
máte pocit, vjem, dojem. Jako pozorovatel pozorujte odkud a kam smerují energie, jestli ta energie jde z hlavy =
manipulace, myšlenky, z krku = komunikace, hrudník :=láska, city atd. bricho = fyzická síla, spodní partie =
sexuální aktivita. Pozorujte kam tyto energie smerují, pozorujte jestli tyto energie jdou k vám nebo od vás, pres
vás nebo kolem vás, nebo k nejakémujinému subjektu napr. milenka atd. Tyto energie mužete vnímat
ruzne.Mužete je pomoci predstavivosti videt svým vnitrním zrakem, citet, vnímat jako symboly atd.
Energetické procištení: Vytvorte si pred sebou siluetu (postavu) dané období. Dostante se do takového stavu,
aby jste prestali vnímat vaše fyzické telo. Ted je jen vaše vedomí! S tímto vedomím vnímejte siluetu osoby. Ze
svým vedomím se soustredte zhruba 20 cm nad hlavou siluety (cloveka), a nechte paprsky vytvoreného svetla
proudit do celého tela siluety (subjekt na kterého pusobíte).
Vnitrní rovnováha: S využitím predstavivosti si pred sebou predstavte siluetu (postavu cloveka). Když telo
naplníte svetlem (energetické procištení), pokracujte dál. Pošlete do sveta pocit klidu, rovnováhy, duševního
naplnení, vnitrní spokojenost a hlavne do oblasti hlavy-zátylku nebo stredu cela a hrudníku pošlete (otisk) obraz
vaší tváre, vašeho jména a energii vaší lásky k nemu.
Partnerské, energické spojení: Dostante se do hlubokého uvolnení, ted je jen vaše vedomí, ted jste jen vy
spojená s vedomím a siluetou daného subjektu, naplnte své ijeho telo bílým svetlem (energetické potešení). Ted
jste jen vy dva. Vytvorte ve svém hrudníku energie lásky (citového naplnení) a spojte se jakousi pomyslnou
zárící šnurou.
Prerušení vztahu: S vámi nebo jeho milenkou. Vnímejte vytvorenou siluetu cloveka a vnímejte jak jsou
spojeny energie mezi vámi dvema nebojeho milenkou a pak si predstavte, že držíte horící svícku a energetická
spojení (energetické vazby) plamenem svícky propálíte (prerušíte).
Pomsta: Máte potrebu a duvod se nekomu pomstít?Taktedy doporucujítechniku,kterátotálneuzavreproudení
energií, jak na duševní úrovní tak i v realite. Ale upozornují! Pokud tuto techniku udeláte, muže se vám to
karmicky vymstít. VytvOl1esi siluetu daného subjektu a tuto postavu uzavrete do jakési pomyslné krabice, která
nemá žáden otvor ani pruduchy, tuto krabici pak pomyslne vložte do kapsy od svých kalhot.
Technika kulicka Ježíše: Tato technikaje nejlepší a nezasahuje do karmy. Je podrobne napsána v knize Škola
života, napsal Albert Ignatenko.
Pro Vaše osobní studium Bílé magie doporucují literaturu:
I) Ovlivnování reality (I,-3,díl)Vadim Zeland/Eugenika
2) Jak zmenit svoji karmu/EI Tat/ Eugenika
3) Astrální putování pro zacátecníky /Edain McCoyová/ Beta
4) Proc muži neposlouchají a ženy neumí císt v mapách /Alan, Barbara Peaseovi! Alman .
Komunikace ze svým já: Kdojsem, co je mým úkolem, kam smerují, jaká cesta je pro me ta pravá atd.
Doporucují literaturu Robert A Monroe
Magický obrad (energetické pusobení) provádet 21 dní, 3x rocne. Pokud se chcete podelit o své zajímavé
zkušenosti nebo zážitky? Mližete na 732 246 135 nebo sidhi@email.cz
Martin Wszolek Jasnovidectví - mimosmyslové vnímání
MOB: 732 246 135 http://energie.mysteria.cz http://mysteria.unas.cz
sidhi@email.cz

černá magie

29. května 2008 v 14:35 | schift
Vesnické čáry, magie, kacířství a satanismus zrodili víru v čarodějnice. během asi 2500 let, počínaje 15. stol. bylo po celé Evropě posláno na smrt pro čarodějnictví odhadem 150 000 - 200 000 lidí.
Někteří byli zaživa upáleni na hranici, někteří oběšeni, jiní oběšeni a upáleni.Jistě nemusím podotýkat, že většina údajných čarodějnic se během procesů pod silným nátlakem a mučením doznala ke všemu , z čeho byly obviněny. před trestem za čarodějnictví - většinou smrtí neuchránila ani dobrá pověst, vysoké postavení, či majetek.
Všude se věřilo, že lidoví kouzelníci dokáží za pomocí okultních nauk uškodit nebo prospět. Bílá magie - kombinace psychologie a farmokologie - dokázala chránit lidi, dobytek, úrodu...Černá magie, neboli maleficium mohla přivodit nemoc, smrt, vyvolat bouře...

woodoo - info

29. května 2008 v 14:34 | schift
Woodoo se jak se svou historií, tak i svou mocí a mnohými tajemstvími vepsalo do podvědomí naprosté většiny lidí jako určitý druh, určité odvětví černé magie, kterým také svým způsobem i je. Většina lidí je ale také toho mylného názoru, že jde o výsadu několika málo černošských sekt, což není ani v nejmenším pravda. Např. na Haiti je woodoo masově rozšířené a všeobecně uznávané náboženství, objektivní studie ukázaly, že snad každý třetí občan je tohoto vyznání. Cíl má jednoduchý - chránit své vyznavače před působením černé magie, tedy před zaklínáním a před čarodějnictvím, které by jim mohlo škodit, a to v jakékoli formě. V čem se asi většina lidí při pomyšlení na toto náboženství ve svých neúplných názorech shodne, je fakt, že většina rituálů je prováděna za nočního ohně, při šíleném bubnování a tancích během uctívání božstev. není to samozřejmě pravidlem, je to něco jako když se v čarodějnictví pořádají pravidelné rituály například pro příchod jarního období, má to vztah i k Měsíci. Uctívač během těchto ritů upadá v hluboký trans, tedy "je osedlán" svým Bohem.
V hlavním městě Port au Prince jsou v souvislosti s tímto náboženstvím vystavěny četné chrámy, ale domovem woodoo jsou přilehlé ostrovní vesnice. Woodoo jest směsí afrických a křesťanských forem a jeho uctívači jsou také římskokatolického vyznání, aniž by při praktikování woodoo trpěli pocitem nějakého prohřešku. Když se ze západní Afriky dováželi otroci do Západní Indie, učili je tam novému náboženství, tedy se je pokoušeli přeorientovat na křesťanskou víru, což ovšem moc neuspělo, a afričané v Ježíšovi spatřovali svého Boha Oxala, a v podobě Jana Křtitele viděli svého vlastního Boha bouře Shanga.
Bohové a duchové woodoo jsou nazýváni všeobecně "loa" a dělí se do různých národů, podobně jako lidé, rozdělení se provádí na základě místa v Africe, kde dle všeho původně panovali. Jakýmsi prostředníkem mezi nejvyššími Bohy a lidmi, jejich uctívači jest považován bůh Legba. Během rituálů se zjevuje v podobě ošuntěle oblečeného starce, opírajícího se o hůl. V křesťanstvím bývá ztotožňován se svatým Petrem, který střeží nebeskou bránu. Má tedy ve woodoo tutéž "funkci". Většina obřadů woodoo je věnována právě jemu, bohu Legbovi. Následující text je převzat z tradičních vzývacích rituálů, uvádím ho sem jen pro ukázku, symbolizuje přísahu a oběť právě Legbovi, je to též něco jako woodoo modlitba.
Atibone-Legbo, odstraň mi zábranu...
Tato Legbo, odstraň tu zábranu
abych mohl projít.
Až se vrátím, pozdravím Loa.
Woodoo Legbo, odstraň mi zábranu
ať se mohu vrátit.
Až se vrátím, poděkuji Loa.
Už ze samotného textu je vidět, že jest pronášen v transu, a nese charakteristiku zaklínacích formulí, jako jistý druh modlitby. Už i ta stručnost a strohost, co z něj čiší...
Samotní uctívači se během rituálů ztotožňují se svým Bohem, kterému je obřad věnován, tedy chovají se tak, jak on má v povaze. Např. při uctívání boha Damballaha, tím je bůh hadů, se plazí po zemi jako had a ovíjí se kolem trámů chrámu. Tento bůh jest něco jako sv. Patrik, protože on měl dle legendy moc nade všemi hady. Křesťanská Panna Maria je ztotožňována s bohyní Erzulií. Duchové smrti, Guede, se oblékají do fraků pohřebních zřízenců, jejich vůdcem se stává zvrhlý temný baron Samedi, jako mistr černé magie.

test s prasátkem

29. května 2008 v 14:33 | schift
Vem si papír + tužku a nakresli si prasátko

Hotovo? Opravdu?

Teď následuje zajímavější stránka testu Prasátko slouží jako test osobnosti a spočívá v osobnosti toho, kdo ho kreslí.

Když je hotové prasátko:

A je nakreslené v horní části papíru: Jsi pozitivní a optimistický.

Je nakreslené ve středu papíru: Jsi realista.

Je nakreslené v dolní části papíru: Jsi pesimista a jsi náklonný k negativnímu chování.

Když prasátko kouká do leva, věříš na zvyky, jsi přátelský a lehko si pamatuješ důležitá data, jako např. datum narozenin, výročí...

Když kouká do prava, jsi aktivní a kreativní, ale nemáš cit pro rodinu, nestaráš se ani o důležitá data.

Když kouká směrem k tobě, jsi upřímný, vyrovnaný typ, jsi rád "sluhou čerta", nebojíš se ani konfliktů.

Když jsi prasátko nakreslil detailně, jsi analytický typ, trpělivý a nedůvěřivý.

Když ne moc detailně, jsi citlivý a dobrosrdečný, bereš na sebe mnoho rizik.

Když jsi prasátku nakreslil míň jak 4 nohy, jsi nejistý, případně jsi ve stádiu důležitého rozhodování v tvém životě.

Když jsi nakreslil všechny 4 nohy, ve všem jsi jistý, tvrdohlavý, příliš se oddáváš svým ideálům.

Když jsi nakreslil víc jako 4 nohy, nejsi normální.

Rozměry uší ukazují, jako posloucháš názory jiných, čím větší jsi nakreslil, tím víc.

Délka ocásku, ukazuje kvalitu tvého sexu. (a ještě jednou, čím delší, tím lepší!!!!!)

Kdo nenakreslil ocásek?????

test dospělosti

29. května 2008 v 14:32 | schift
Test dospělosti
Podívejte se na tenhle obrázek. Na jakou myslíte, že autobus jede stranu?? Nalevo, napravo...Děti ve školce to věděli hned!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Děti ve školce odpověděli správně. A jak??
.
.
.
Doleva
....
A proč???
....
Protože nejsou vidět dveře...
....
Odpověděli jste správně?? Jestli ne, tak se vraťte zpátky do jeslí... Hezký zbytek dne!!

návod - kouzlo lásky

29. května 2008 v 14:28 | schift
Mělo by se provádět pouze se záměrem,že jedinci mohou vytvořit dobrý pár = žádný Brad Pitt:-D
Panenka:Žena,která touží po určitém muži,vymodeluje z hlíny dvě panenky,z nichž jedna je její a druhá je jejího ,,vyvoleného".Tyto panenky doplní charakteristickými pohl.znaky (víte co myslim,ne?:-)a podle možnosti je vycpe vlasy nebo nehty prstů.Potom je sváže dohromady,nejlépe ňákou červenou stužkou z červeného hedvábí.Tato společná pozice by měla znamenat milostný akt:-)
Účinnost:Kouzlo je obzvlášť účinné v pátek za úplňku.(Pátek-den Venuše,úplněk-posiluje spojení dvou lidí.)V průběhu rituálu mohou být vyvoláni i jiní bohové lásky(např.Venuše,Afrodita,Amor nebo Eros).Velké účinky má také vůně květů pomerančovníku(považován v mnoha kulturách za svatební kytku).Těmito květy se posype oltář.*Do rituálu můžete taky zařait jiné předměty podle citu,kt.by měly být vhodným způsobem zařazeny do rituálu.
Ukončení:Po ukončení rituálu se panenky zabalí (nejlépe)do růžového hedv.šátku a uloží se na bezpečné místo.

potřebuješ zhodit pár kilo

28. května 2008 v 17:27 | schift

Máš magické schopnosti?

28. května 2008 v 17:24 | schift
1.Chtěl/a jsi někdy,aby se něco stalo,a pak se to opravdu stalo?
a)ne,nikdy se mi nic takového nestalo
b)párkrát ano
c)stává se mi to docela často

2.Měl/a jsi někdy takový divný pocit,že se TO stane a pak se to stalo?
a)párkrát už ano
b)stává se mi to prakticky pořád
c)ne nikdy

3.Je 22:00 a ty se s kamarády nudíš.Co uděláte?
a)začnem vyvolávat duchy
b)pustíme si horor s upíry a temnou magií
c)budeme si navzájetvěštit budoucnost pomocí čehokoli a vykládyt si co znamenají naše sny

4.Jdeš na hřbitov dát své babičce na hrob kytku a zapálit svíčku.Na co při tom myslíš?
a)hrozně mi chybí.Vždy když stojím u jejího hrobu,cítím její přítomnost.
b)perfektní místo na vivolávání duchů
c)nerad/a jsem chodím.Mám tu vždy divný pocit

5.Je Hallowen.Jak ho strávíš?
a)převléknu se do nějakého strašidelného kostýmu a začnu s partou strašit malé dětičky
b)rozhodně nebudu provozovat magii
c)pozvu si kámoše,pustíme si horory a budem si povídat své strašidelné zážitky

6.Jedeš autem a přes cestu ti přeběhne černá míca a málem do ní vrazíš,jak se zachováš?
a)otočím se a pojedu jinudy
b)vezmu si ji do auta a zbatek cesty pokračuji s kočkou
c)Vystoupím a podívám se,jak jí je.
7.Jaký styl hudby máš nejradši?
a)rock,metal,punk
b)pop
c)jiný

8.Jaký by sis zvolil/a talisman?
a)králičí pracku
b)čtyřlístek nebo jmelí
c)3 oříšky nebo malý přívěšek kočky

9.Máš volné odpoledne.Jak ho strávíš?
a)budu se skrášlovat,zajdu na nákupy....
b)pustím si hudbu,budu cvičit jógu nebo budu s kamarádek,kámoškou zkoušet přenos myšlenek
c)psát texty písní nebo básně,zajdu na bylinky

10.Chceš vědět,jestli o tebe má ten hezký kluk/holka zájem...
a)zeptám se karet,ty nelžou
b)Zjistím ,jakou má náladu,a podle toho mu večer napíšu smsku,jestli by o mě nestál
c)vyšlu kamaráda/kamarádku na výzvědy

11.Jaké je tvé motto?
a) Každý je strůjcem svého osudu a štěstí
b)Nehoda není náhoda
c)Co se má stát,stane se...

12.Jaké zvolíš zvíře?
a)králíka
b)papouška
c)psa nebo chameleona

13.Jakou barvě dáš přednost?
a)fialové
b)růžové
c) černé
abc
10510
25100
30510
41005
50105
60105
71005
80510
90105
101050
110105
120510
135010

0-50 bodů
V tobě dřímá minimum magických schopností a ani je moc neumíš ovládat.S magií si raději nic nezačínej.
51-90 bodů
Skvěle!Máš v sobě nějaké magické schopnosti,ale jesli chceš čarovat,chce to trénink.
91-130 bodů
gratuluju!jsi hotový čaroděj(ka)!Měla(a) by sis konečně založit vlastní knihu stínů a pustit se do toho!

Jaký v tobě spí živel?

28. května 2008 v 17:23 | schift
1.Je neděle ráno,jak bude vypadat?
a)hodně brzy ráno vstanu a začnu uklízet.
b)budu spát co nejdéle to půjde
c)v půl deváté vstanu,připravím pro všechny snídani a pak se vytratím ven
d)hned ,jak vstanu,padám pryč

2.Kamarád/ka ti volá,že by s tebou někam šla...
a)půjdem si spolu zajezdit na kole nebo na bruslích
b)jasná věc,že půjdem na koupálko
c)vytáhnu ho/ji na narozeninovou párty spolužáka
d)řeknu mu/jí že u mě uděláme párty,ať se staví a pozve co nejvíc lidí

3.Na co se večer budeš koukat v televizi?
a)na Cestománii
b)na Pána Pařmenů
c)na X-men
d)na 8 míli

4.Dozvíš se,že někdo z tvích známích pořádá kalbu a tebe nepozval...
a)zavřu se doma,udělám si popcorna až se s ní uvidím,budu hrát uraženého/nou
b)když mě tam nechce,nic s tím neudělám...
c)vlítnu tam a udělám mu přede všemi trapas
d)kašlu na něj.Kvůli jedné párty se svět nezboří.Jdu s kámoši hrát basket.

5.Tvá nej barva je...
a)zelená
b)modrá a fialová
c)červená a rudá
d)černá a bílá

6.Co bys rozhodně nevihodil/a ze svého šatníku?
a)sukni/kraťasy
b)vytahaný svetr/ mikinu.je mi v něm/ní nejlíp
c)minisukni/jeany
d)nevihodila bych nic,v čem se cítím dobře

7.Co bys chtěl/a umět?
a)být neviditelný/á
b)na 1 hodinu zadržet dech
c)vrhat ohnivé koule
d)létat

8.Mám nejraději...
a)práci an zahradě a úklid
b)flákání
c)opalování
d)cokoli

9.Ktero část dne máš nejraději?
a) ráno
b)večer
c)odpoledne
d)noc

10.Tvoje motto je...
a)vždy připraven/a
b)co můžeš udělat dnes,odlož na zítřek
c)kuj železo dokud je žhavé
d)žádný učený z nebe nespadl,ale debili schazujou ve velkém

11.Který svátek máš nejraději?
a)Velikonoce
b)Vánoce
c)Silvestr
d)Np přeci svůj =o)

12.Jaký by měl/a být tvůj kluk/holka?
a)měl/a by mi rozumět a hlavně chodit včas
b)pohodář/ka se smyslem pro humor
c)hlavně by měl/a být sexy
d)měl/a by se mi vždy řídit svímy pocity a být vždy svůk/svá


nejčastěji a
Tvým živlem je země.Jsi puntičkářský/á a máš rád/a ve všem pořádek.Často míváš přehnané nároky na své okolí.Na to si dávej pozor!Nikdo není dokonalý,ani ty ne!

nejčastěji b
Tvůj živel je voda.Jsi prostě pohodář,a máš rád/a svůj klid.Někdy si ale trošku moc líný/á!Zkus se trošku víc hýbat.

nejčastěji c
Tvůj živel je oheň.Jsi divoký/á a vášnivý/á.Snažíš se být stále středem pozornosti,ale nezapomeň že všeho moc škodí.

nejčastěji d
Tvým živlem je vzduch.Máš rád/a svou volnost.Jsi nespoutaný/á jak ten vítr.Jsi často v pohybu,ale dokážeš odpočívat.Jediné na co si dávej pozor,je jazyk.Někdy míváš rychlejší jazyk než mozek.

Seš blázen?

28. května 2008 v 17:22 | schift


Jaxe chováš?

28. května 2008 v 17:21 | schift

Jakej máš vkus?

28. května 2008 v 17:21 | schift


umíš říkat ne ?

28. května 2008 v 17:17 | schift

význám tvého jméná

28. května 2008 v 17:15 | schift

testík povolání :-)

28. května 2008 v 17:13 | schift
- určo zkuste

seš upír?

28. května 2008 v 17:11 | schift
1.Příjdeš si někdy jako upír?
a)ano
b)ne
2.Máš raději noc nebo den?
a)den
b)noc
3.Zkoušel/a jsi někdy ochutnat krev,
a)ano,chutnala mi
b)ne
c)ano,nechutnala mi
4.toužil/a jsi někdy po krvy?
a)ano
b)ne
5.Pálí tě pokožka,když jsi dlouho na slunci?
a)ne
b)ano
6.Uvažoval/a jsi někdy,že bys vykradl/a krevní banku?
a)ne
b)ano
7.Máš výrazné špičáky?
a)ano
b)ne
8.Hrozně rád/a koušeš?
a)ano
b)ne
9.Nemůžeš v noci spát?
a)nemůžu
b)můžu
c)jak kdy
10.Když sleduješ dokumenty o upírech,slyšíš,jak tě volají?
a)ano
b)ne
11.Kde bys nejraději strávil/a noc?
a)pod širákem
b)na hřbitově
teď si spočítej body :-)
Otázka
a
b
c
1
1
0
/
2
0
1
/
3
1
0
1
4
1
0
/
5
0
1
/
6
0
1
/
7
1
0
/
8
1
0
/
9
1
0
1
10
1
0
/
11
0
1
/
Výsledky:
0-3
s upíry nemáš nic společného
4-6
máš něco málo z upíra,ale stáli jsi člověk
7-8
máš v sobě malího upíra!=o)
9 a více
Pozor!ty jsi postrach všech lidí!Jsi teda fakt kus upíra! =o)